Λίγα λόγια για την εταιρεία.

Intersmart LTD-Hospitality Solutions

About us

Η εταιρία Intersmart ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να προσφέρει υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων με εξειδίκευση τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Τα στελέχη της έχουν πολυετή πείρα στην υποστήριξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και μπορούν να παρέχουν πλήρη υποστήριξη στα προγράμματα της εταιρίας Sunfoft με έμφαση στο ξενοδοχειακό Alexandros Front Οffice και εστιατορικό Alexandros Αμβροσία.

Τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο Ηράκλειο στο Κτίριο Χανταξ στην Μάχης Κρήτης 10 και διαθέτουν τμήμα service και αίθουσα εκπαιδεύσεων.

Ιστορία

Η εταιρία Intersmart ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να προσφέρει υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων με εξειδίκευση τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Στόχοι μας

Η εταιρία διαθέτει τεχνολογικές λύσεις για ότι απασχολεί μία ξενοδοχειακή επιχείρηση.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Hardware)
  • Εγκαταστάσεις δικτύων τοπικών και WAN

  • Υποστήριξη όλων των  λειτουργικών συστημάτων της Microsoft.
  • Υποστήριξη Προγραμμάτων Sunsoft

  • Εγκατάσταση και διαχείριση συστήματος Wi Fi
  • Συστήματα ελέγχου Πρόσβασης χώρου προσωπικού με μαγνητικές ή proximity κάρτες

  • Συστήματα ελέγχου κόστους σε μπάρ και εστιατόρια
  • Τηλεφωνικά Κέντρα Voip

  • Σύστημα ασύρματης ειδοποίησης σερβιτόρων (Waiter Call)