Λογισμικό Sunsoft

Διαθέτει ολοκληρωμένες σειρές εφαρμογών λογισμικού για χώρους εστίασης (στην αγορά των οποίων κατέχει την πρώτη θέση πωλήσεων με λύσεις ασύρματης παραγγελιοληψίας) καθώς και συστήματα για ξενοδοχειακές και εμπορικές επιχειρήσεις.

Τα λογισμικά της Sunsoft είναι εγκατεστημένα σε περισσότερες από 5000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο προσφέροντας στους χρήστες τους σταθερότητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας.

Sunsoft Maps

Μηχανογράφηση Εστιατορίων

Αμβροσία - Front Office

Εφαρμογή Διαχείρισης Ξενοδοχείου

Αμβροσία - Διανομή

Sunsoft Λογιστική

Εφαρμογή Διαχείρισης Ξενοδοχείου

Sunsoft Statistics

Εφαρμογή Διαχείρισης Ξενοδοχείου

Sunsoft Retail

Εκμεταλλευτείτε τη σύγχρονη τεχνολογία και την εμπειρία της Sunsoft και δώστε τη δυνατότητα στην επιχείρησή σας να οργανωθεί στις ανάγκες του αύριο.

Sunsoft ERP

Το πληροφοριακό σύστημα “Sunsoft ERP” καλύπτει ευέλικτα και ολοκληρωμένα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των σύγχρονων Εμπορικών Επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, οργάνωσης, και φάσματος υπηρεσιών και αγαθών που προσφέρουν.

Sunsoft Bookstore

H Sunsoft Ltd, αναπτύσσει και υλοποιεί Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής, για την κάθετη αγορά των Βιβλιοπωλείων.

Αλέξανδρος Front Office

Εφαρμογή Διαχείρισης Ξενοδοχείου