Βιβλιοπωλεία

Ανεξάρτητα από το μέγεθος του βιβλιοπωλείου σας, η Intersmart θα προσαρμόσει τη λύση που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Οι λύσεις της Sunsoft για το βιβλιοπωλείο σας έχουν:

  • Εύκολη προσαρμοστικότητα γιατί απευθύνονται σε  γιατί απευθύνονται σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες βιβλιοπωλείων και φάσματος υπηρεσιών που προσφέρουν.
  • Κάλυψη τεχνικής υποστήριξης για όλες τις μέρες και ώρες του χρόνου 7Χ24Χ365 απ’ ευθείας με τη Sunsoft αλλά και μέσω των αντιπροσώπων της σε όλη τη χώρα.
  • Τεχνολογία βασισμένη στην πλατφόρμα Microsoft με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεται πλήρως όλες τις δυνατότητες των προϊόντων και της τεχνολογίας Microsoft όπως MS Windows, MS Office, MS SQL server κλπ.

και είναι:

  • Εναρμονισμένες με την υπάρχουσα Νομοθεσία - ΚΒ&Σ γιατί ενημερώνονται και είναι απόλυτα σύννομες με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επικοινωνώντας σε πραγματικό χρόνο με όλα σχεδόν τα φορολογικά συστήματα (Ταμειακές μηχανές, Φορολογικοί Μηχανισμοί κλπ.)
  • Άμεσα ενημερωμένες παρέχοντας συχνές αναβαθμίσεις και προσαρμογές στις εκάστοτε ανάγκες γιατί αναβαθμίζεται κάθε χρόνο, με σκοπό να περιλαμβάνει οποιαδήποτε αλλαγή αφορά σε θέματα ΚΒ&Σ, αλλά και κάθε ανάγκη που προκύπτει σε σχέση με τις αλλαγές που γίνονται στην αγορά. Κάθε χρόνο, οι απαιτήσεις των πελατών ενσωματώνονται σαν ανάγκες επέκτασης της εφαρμογής για την επόμενη έκδοση.

και περιλαμβάνουν:

  • Το λογισμικό Sunsoft Bookstore το οποίο ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία διαφοροποίησης των επιχειρήσεων του χώρου, όπως Εκδότες – Συγγραφείς – Βιβλία – Περιοδικά – Χαρτικά – Αναλώσιμα – ISBN – Συνδρομές – Φάκελοι Εισαγωγών.

Sunsoft Bookstore

H Sunsoft Ltd, αναπτύσσει και υλοποιεί Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής, για την κάθετη αγορά των Βιβλιοπωλείων.