Φορολογικός Εξοπλισμός

Συνεργάζονται αρμονικά με τα λογισμικά της Sunsoft:

  • Αμβροσία - Ασύρματη παραγγελιοληψία,
  • Αμβροσία - Ταμειακή Διαχείριση,
  • Αμβροσία - Διανομή.

Φορολογικός Μηχανισμός AlgoBox 2003

Ο AlgoBox 2003 αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και λειτουργική λύση για την έκδοση των παραστατικών σε οποιαδήποτε επιχείρηση χρησημοποιεί εμπορική εφαρμογή με μηχανογραφημένη έκδοση παραστατικών.

Φορολογικός Μηχανισμός AlgoBox Plus

Ο AlgoBox Plus αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και λειτουργική λύση για την έκδοση των παραστατικών σε οποιαδήποτε επιχείρηση χρησημοποιεί εμπορική εφαρμογή με μηχανογραφημένη έκδοση παραστατικών.

Ταμειακή Μηχανή ICS Elegant Plus

Η Elegant Plus είναι μια μικρή αξιόπιστη ταμειακή μηχανή ρεύματος και μπαταρίας με πολλές δυνατότητες.