Συμβόλαια Συντήρησης

Η INTERSMART προσφέρει μια σειρά από πακέτα τεχνικής υποστήριξης μέσω των συμβολαίων συντήρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες του κάθε πελάτη.

Ο χρόνος ανταπόκρισης, ή περίοδος κάλυψης (εργάσιμες ώρες, εκτός εργάσιμων ωρών, αργίες), η τηλεφωνική υποστήριξη ή η επίσκεψη μηχανικού είναι μερικές παράμετροι που θα προσδιορίσουν το κατάλληλο πακέτο υποστήριξης για τον κάθε πελάτη.

Tel APPSW-TEL Βασικό Συμβόλαιο Υποστήριξης Εφαρμογής

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Τηλεφωνική υποστήριξη επί καθημερινής βάσεως από 09:00 – 20:00 και το Σάββατο από 10:00 – 13:00. Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία θα γίνεται μέσω προκαθορισμένων ατόμων (max. 2), που θα ορίσει η εταιρία σας.

Έκπτωση 25% από τον τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσίας της εταιρίας μας , για τις περιπτώσεις που απαιτηθεί αγορά υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από το συμβόλαιο.

Δωρεάν αναβαθμίσεις του Λογισμικού σας που θα οφείλονται σε τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι αναβαθμίσεις θα πραγματοποιούνται από τον πελάτη με τηλεφωνική υποστήριξη από την INTERSMART αν αυτό απαιτηθεί.