Φορολογικός Μηχανισμός AlgoBox 2003

. Διαθέτει σύνδεση USB και RS-232 (Σειριακή) και συμπεριλαμβάνεται άδεια χρήσης του ICS Algodriver.

Ο AlgoBox 2003 αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και λειτουργική λύση για την έκδοση των παραστατικών σε οποιαδήποτε επιχείρηση χρησημοποιεί εμπορική εφαρμογή με μηχανογραφημένη έκδοση παραστατικών. Διαθέτει σύνδεση USB και RS-232 (Σειριακή) και συμπεριλαμβάνεται άδεια χρήσης του ICS Algodriver.


Αρ.Εγκρισης Υπουργείου Οικονομικών 15ΕΖΟ 263/ 19-03-2003

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Εκτυπωτής

 • Θερμικός εκτυπωτής / 57 mm
 • Ταχύτητα εκτύπωσης 8γραμμές/sec

Πλήκτρα

 • 6 πλήκτρα για τον χειρισμό των μενού

Οθόνη

 • LCD για τον χειριστή μόνο, φωτιζόμενη
 • 2γραμμές των 16 χαρακτήρων

Επεξεργαστής

 • ATMEL mega 103

RAM συστήματος

 • 128Κ CMOS RAM

Επικοινωνίες

 • RS232 θύρα

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

 • 2v23

Ταχύτητα συνολικής επεξεργασίας

 • 3,5 Kbytes/sec

Ταχύτητα σειριακής επικοινωνίας

 • 115Kbps

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

 • Τύπου Α / Τύπου Β